KURUMSAL

Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılamak,

  • Topluma ve çevreye sürekli bir katma değer sağlamak,

  • Kalitede ve hizmette süreklilik temin etmek.

Kalite Hedeflerimiz

  • Çalışmaların kalite, iyileştirme teknikleri ve gelişen teknolojinin gerektirdiği  konularda eğitimini sağlamak,

  • Müşteri ile işbirliği içerisinde olmak, gerektirdiğinde önleyici  ve iyileştirici faaliyetleri derhal başlatmak,

  • Tedarikçi firmalarda kalite bilincinin oluşmasını sağlamak,

  • Yüklenilen inşaatları geciktirmeye neden olmadan bitirmek,

  • İnşaatlardaki teknolojik gelişmeleri yakından izlemel, uygun olanları ERKANLAR bünyesinde uygulamaya koymaktır.

Vizyonumuz